top of page

Altres tècniques i teràpies

Punció seca, ecografies, posturologia, entre altres mètodes

Punció seca


La punció seca (PS) és una opció terapèutica molt eficaç, que consisteix en fer servir l’estímul d’una agulla pel tractament del dolor muscular.
Es fa servir l’adjectiu “seca” (en anglès “dry needling”), per emfatitzar el fet de que no s’infiltra cap agent químic i així, distingir-la d’altres tècniques invasives.

El fisioterapeuta, mitjançant una curosa exploració palpatòria, detecta els punts de màxim dolor muscular del pacient per tal d’efectuar la punció i realitzar la tècnica corresponent.


L’objectiu de la punció seca és l’obtenció d’una resposta d’estímul local (una contracció involuntària del múscul ). Els estudis han demostrat que aquesta contracció té un efecte molt beneficiós sobre l’entorn químic local del punt gallet (punt de màxim dolor).
Amb aquesta tècnica aconseguim:
• Disminuir el dolor un 60-80%, des de la primera sessió.
• Relaxar la musculatura.
• Reduir el temps de teràpia, ja que en absència de dolor es pot treballar amb  més rapidesa i estabilitat.
• Reduir el temps de les baixes laborals o esportives.

 

L'ecografia musculoesquelètica és una eina en constant avanç i desenvolupament, molt útil en el raonament clínic del fisioterapeuta. És bàsic per veure l'evolució de la lesió, i apreciar la regeneració dels teixits desestructurats, reabsorció d'edemes, cicatrització de trencaments fibril·lars, etc.

És una eina d'especial utilitat pel seu alt nivell d'exigència en l'obtenció de resultats ràpids, es tracta d'una tècnica de diagnòstic per imatge que ens permet l'exploració de músculs, tendons, lligaments, cartílags i bursas, sobretot des de la fisioteràpia esportiva.

 

A Afisiona busquem de manera precisa el problema del pacient, podent elaborar un pla de tractament adequat a la patologia, minimitzant el nombre de sessions i el temps de recuperació.

 

A més de diagnosticar, fem servir l’ecògraf com a suport fonamental en l'aplicació de les tècniques de fisioteràpia invasiva. Així quan tractem mitjançant la punció seca, sabem localitzar exactament el teixit malmès i podem introduir l'agulla seguint un tractament eco-guiat fins a la zona afectada.

 

Si parlem de fisioteràpia urològica, ginecològica i obstètrica, gràcies a l'ecografia podem beneficiar de tractaments conservadors que permeten abordar el tractament d'una manera més eficaç.

Mitjançant l'equip podem dur a terme un tractament amb biofeedback, on el / la pacient és capaç de reconèixer a través de la imatge seus òrgans pèlvics i visualitzar la contracció de la musculatura que subjecta aquests òrgans, per poder així seguir un tractament òptim.

Amb això estimulem la participació activa dels nostres pacients en el tractament, peça clau per a un recuperació excel·lent.

 

 

 

 

Ecografies 2D, 3D i 4D

 

Punció seca, ecografies, posturologia, entre altres mètodes
Posturologia
Punció seca, ecografies, posturologia, entre altres mètodes
Punció seca, ecografies, posturologia, entre altres mètodes

Posturologia

 

Tots els éssers humans necessiten una postura corporal estable i equilibrada com a suport, en la qual els moviments voluntaris i coordinats poden ser iniciats com a part de les funcions naturals.

Perquè un grup de músculs pugui exercir la seva funció, és necessari que un altre grup proporcioni estabilitat i posicionament de les estructures òssies per tal que passi l'acció de manera voluntària.

 

Els receptors del sistema locomotor, especialment aquells localitzats en els músculs i articulacions, informen al sistema nerviós central sobre els canvis de posició i moviment. Així, el sistema nerviós processa la resposta sensitiva aferent i genera una resposta expressada a mode d'activitat muscular, que modifica determinada postura.


La bona postura requereix una alineació vertical de cinc punts importants del cos: el punt mig de les orelles, l'articulació de les espatlles, l'articulació de la pelvis, els genolls i els turmells. Un cos constituït d'aquesta manera, està en alineació estàtica. Aquesta alineació porta equilibri i, perquè això passi, el coll ha d'estar col·locat en el centre, entre els dos costats del cos i estar al mig, en relació frontal i d'esquena.


A través de les cadenes miofascials podem entendre la biomecànica funcional per comprendre el funcionament del cos.

La postura correcta és aquella que amb la mínima energia permet la màxima eficàcia amb el mínim de tensió o rigidesa per no originar sobrecàrregues. La bona postura s'associa a una bona coordinació i a la sensació de benestar. Per contra, la mala postura sobrecarrega les estructures òssies, tendinoses, o musculars produint un desgast de l'organisme i fins i tot afectant la columna vertebral i té les seves causes més normals en les malalties, els hàbits i / o l'herència o constitució familiar.

 

bottom of page