top of page

Fisioteràpia neurològica i geriàtrica

Fisioteràpia Geriàtrica


Com a fisioterapeutes especialistes en aquest àmbit, volem vetllar per la salut de l’adult major.

Proporcionant programes preventius i/o de manteniment, on el nostre objectiu principal és assolir i mantenir la funcionalitat de la persona:  

  •     Mantenir la màxima mobilitat articular.

  •     Mantenir o incrementar la força muscular.

  •     Aconseguir un bon patró de marxa i equilibri.

  •     Disminuir el risc de caigudes.

 

Millorar en general el seu dia a dia i el seu estat d'ànim reduint el dolor i augmentant la seva mobilitat.

Fisioteràpia Neurològica


En la fisioteràpia neurològica, les tècniques que aplica el fisioterapeuta van dirigides al tractament de les seqüeles en lesions del sistema nerviós central o perifèric.

 

  •     Hemiplègies (AVC)

  •     Escleròsi Múltiple, ELA

  •     Parkinson

  •     Neuràlgies

S’ha demostrat que després d’una afectació en el sistema nerviós, existeix un temps de rehabilitació en el que es formen noves connexions (Neuroplasticitat), per això és molt important dur a terme tractament de rehabilitació, per tal de guiar, corretgir i estimular les diferents parts del cos afectades.


El fisioterapeuta inicialment farà una valoració del pacient per proposar aquest tractament de manera individualitzada, i aplicarà una sèrie de tècniques durant les diferents sessions amb la intenció de millorar les capacitats físiques i les alteracions estructurals del pacient.


L’objectiu principal és rehabilitar o millorar la qualitat i eficàcia dels moviments i de la postura, la qual cosa repercutirà en la qualitat de vida i el benestar del pacient.

bottom of page