top of page

Osteopatia Pediàtrica

El part és el procés més important en la vida d'un ésser humà, de dita evolució dependrà la qualitat de vida posterior.

El nadó ha de travessar diferents estrets anatòmics, en aquest procés de sortida és on es poden generar la majoria de disfuncions del nadó.

Des de l'osteopatia pediàtrica treballem totes les disfuncions produïdes pre, durant i post part. L'objectiu principal és retornar a l'organisme la mobilitat tant d'estructures òssies com de les parts toves.

El terapeuta aplica, amb les seves mans, tècniques molt suaus i delicades per retornar l'equilibri fisiològic necessari per a que aquestes funcions no es vegin alterades.

 

Es pot recórrer a la teràpia manual sempre que detectem signes o símptomes de possibles disfuncions com poden ser les alteracions posturals, les infeccions repetides, les deformacions cranials per un part difícil o parts instrumentalitzats (com fòrceps, ventoses ...) i altres com el plor persistent, la panxa inflada i dura, les regurgitacions, la irritabilitat o irregularitats en la son...

Osteopatia Pediátrica
bottom of page