top of page
  • Writer's pictureAfisiona

HÈRNIA DISCAL

L'hèrnia discal és la patologia neuroquirúrgica més freqüent, i és la causa més comuna de dolor lumbar irradiat cap al membre inferior.

Entre les vèrtebres se situa el disc intervertebral, que serveix d'amortidor, i que perd elasticitat i capacitat per suportar pressions a mesura que les persones envelleixen. El disc està compost per una zona central que s'anomena nucli polpós i un anell fibrós que envolta aquest nucli.

L'hèrnia es produeix quan el nucli polpós es desplaça posteriorment (protrusió discal) a causa de la degeneració de l'anell fibrós del disc intervertebral, arribant fins i tot a sortir de l'espai intervertebral, convertint-se en un fragment lliure al canal raquidi. Aquesta afecció sol estar associada a degeneració vertebral, sobreesforç físic o traumatismes, i és més freqüent a partir dels 30 anys.

El dolor es presenta perquè el disc herniat comprimeix els elements nerviosos que passen pel canal, podent produir compressió de l'arrel d'un nervi (radiculopatia), o una compressió de la medul·la (mielopatia).


Els punts de la columna més proclius a patir aquest tipus de lesió són les regions cervical i lumbar per presentar major mobilitat.

0 comments

Recent Posts

See All

Millora la teva respiració treballant la teva musculatura inspiratòria. L’entrenament d’aquesta musculatura en persones sanes s’ha demostrat eficaç en la disminució de la fatiga i la dispnea, millora

bottom of page