top of page
  • Writer's pictureAfisiona

HÈRNIA DISCAL

L'hèrnia discal és la patologia neuroquirúrgica més freqüent, i és la causa més comuna de dolor lumbar irradiat cap al membre inferior.

Entre les vèrtebres se situa el disc intervertebral, que serveix d'amortidor, i que perd elasticitat i capacitat per suportar pressions a mesura que les persones envelleixen. El disc està compost per una zona central que s'anomena nucli polpós i un anell fibrós que envolta aquest nucli.

L'hèrnia es produeix quan el nucli polpós es desplaça posteriorment (protrusió discal) a causa de la degeneració de l'anell fibrós del disc intervertebral, arribant fins i tot a sortir de l'espai intervertebral, convertint-se en un fragment lliure al canal raquidi. Aquesta afecció sol estar associada a degeneració vertebral, sobreesforç físic o traumatismes, i és més freqüent a partir dels 30 anys.

El dolor es presenta perquè el disc herniat comprimeix els elements nerviosos que passen pel canal, podent produir compressió de l'arrel d'un nervi (radiculopatia), o una compressió de la medul·la (mielopatia).


Els punts de la columna més proclius a patir aquest tipus de lesió són les regions cervical i lumbar per presentar major mobilitat.

0 comments

Recent Posts

See All

Vols millorar el teu rendiment esportiu?

Millora la teva respiració treballant la teva musculatura inspiratòria. L’entrenament d’aquesta musculatura en persones sanes s’ha demostrat eficaç en la disminució de la fatiga i la dispnea, millora

bottom of page