top of page
  • Writer's pictureAfisiona

Per què els infants tenen més otitis que els adults?

Segons la AEP (Asociación española de pediatria) es defineix l'otitis mitja com la presència d’exsudat (serós, mucós, purulent o mixte) a la cavitat mitja de l’oïda. La duració d’aquest exsudat, juntament amb la presència o absència de símptomes aguts, permet la classificació de cadascuna de les formes clíniques de la otitis mitja.


- Otitis mitja amb exsudat: presència d’exsudat a la oïda, amb símptomes molt lleus.

- Otitis mitja aguda: presència d’exsudat amb símptomes. Pot ser esporàdica o de repetició.

- Otitis mitja crònica: amb exsudat o supurada > 3 mesos.


L’acumulació de moc després d’un refredat pot generar aquesta otitis. On? A un conducte anomenat trompa d’Eustaqui que uneix la cavitat nasal a la oïda, per on la infecció por transcórrer.

Per què? Ens els infants aquesta trompa és més fàcilment obstruible ja que es troba més horitzontal que en els adults, per tant, el drenatge de la mucositat des de l’oïda fins la faringe és més complicat.


Com ajuda la fisioteràpia a millorar l'otitis?

En aquesta infecció, tant la fisioteràpia i l’osteopatia, poden ajudar als infants millorant la funció i mobilitat de la trompa, alliberant tensions de la fàscia i del temporal, afavorint el drenatge i disminució de l’acumulació d’exsudat.

0 comments

Recent Posts

See All

Vols millorar el teu rendiment esportiu?

Millora la teva respiració treballant la teva musculatura inspiratòria. L’entrenament d’aquesta musculatura en persones sanes s’ha demostrat eficaç en la disminució de la fatiga i la dispnea, millora

bottom of page