top of page
  • Writer's pictureAfisiona

Què es fa en una classe de Pilates? I quins beneficis en puc treure?

Pilates és una tècnica formada per un conjunt d’exercicis d’acondicionament físic i mental. Aquests exercicis es realitzen tenint en compte la postura i la respiració, per tal de controlar els moviments, esforços i per tant, millor control del cos.


Hi ha varietat d’exercicis i d’intensitats. Segons el teu estat físic, l’objectiu que et marquis i la presencia de lesions i/o patologies, es realitzaran uns o uns altres.

Hi ha classes on es busca la mobilitat de les articulacions i treball senzill de la musculatura, per mantenir el cos actiu, i prevenir lesions. N'hi ha d'altres on l'intensitat dels exercicis requereix més control i força, però això significa conèixer el teu cos i saber que és capaç de fer-ho equilibradament.


Els beneficis del pilates són: - Vitalitat i força, al activar grups musculars que diàriament potser no utilitzes. -Major flexibilitat, destresa, agilitat, equilibri i coordinació de moviments. L’equilibri i coordinació del cos són molt importants per les activitats de la vida diària. - Reeducació d’hàbits posturals i reducció de dolor d’esquena. L’activació de músculs que intervenen en mantenir postura, es reforça la musculatura de l’esquena i així poder mantenir postures més còmodes en la vida diària. -Consciència corporal. Aprendre a conèixer el cos mitjançant el moviment, i amb tècniques de relaxació. -Millores en el sistema sanguini i limfàtic, el moviment activa la circulació, així com algunes postures adoptades. -Millores de l’estrès i de les tensions, amb el control de la respiració i concentració, que fan pensar en un mateix i oblidar coses externes.


Aprofitem per recordar-vos els horaris de classes de pilates grupals:

Dimarts a les 20:10 Dijous a les 15:30 i a les 19:00


Si el que t’interessa és fer-ho de manera individual, contacta amb nosaltres.


Però recorda:

EL MOVIMENT ÉS VIDA. MOU-TE!


0 comments

Recent Posts

See All

Millora la teva respiració treballant la teva musculatura inspiratòria. L’entrenament d’aquesta musculatura en persones sanes s’ha demostrat eficaç en la disminució de la fatiga i la dispnea, millora

bottom of page